RÅ vill ha strängare straff för barnaga

Riksåklagaren, RÅ, vill skärpa straffet för de som slår barn. Svenska domstolar ser allt mindre allvarligt på barnmisshandel, vilket vice riksåklagaren Catharina Bergqvist Levin tycker är en oroande trend.
Catharina Bergqvist Levin vill därför driva ett principiellt viktigt fall vidare till Högsta domstolen. Fallet handlar om en mamma som agade sin nioåring med en stekspade flera gånger. Kvinnan dömdes till det mildaste straffet, böter på ett tusen kronor, vilket riksåklagaren tycker är alldeles för lågt. Det skriver Svenska Dagbladet.