Stabilt för skadad 16-åring

Tillståndet är stabilt för den 16-årige pojke som skadades vid ett fall från klinten i Lickershamn. Enligt läkarna är skadorna allvarliga, men inte livshotande.

16-åringen vårdas fortfarande på Karolinska sjukhuset i Stockholm för sina skador.