YSTAD

Fängelsepersonal tjuvlyssnade på intern

Justitieombudsmannen JO får ta emot allt fler anmälningar om brister inom kriminalvården. I ett av fallen där anstalten i Ystad avlyssnade ett samtal mellan en intagen och hennes advokat riktar JO nu skarp kritik mot anstalten.


Under fem år har antalet anmälningar om brister inom kriminalvården fördubblats och bara i år har de ökat med 30 procent.

I ett av fallen anmäler en advokat att hans kvinnliga klient inte fått tala ostört med honom över telefon, något som både bryter mot lagen om kriminalvård i anstalt och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Händelsen inträffade i somras.

JO riktar därför skarp kritik mot kriminalvården men väljer att inte föra ärendet vidare utan nöjer sig med att utgå från att rutinerna ändras i framtiden för att något liknande inte ska kunna hända. Men hur rutinerna ska ändras är oklart. Dels eftersom det inte gått att nå någon ansvarig under dagen och dels för att Kriminalvården Region Syd inte lyckats reda ut varför telefonsamtalet avlyssnades.

Enligt de rutiner som finns ska fängelsepersonalen övervaka när numret slås, för att inte telefonen ska användas för andra syften än det som är menat. Därefter lämnar personalen rummet för att de inte ska kunna höra vad som sägs.

Men i en daganteckning från Ystadsanstalten från den 30 maj i år kan man läsa att samtalet med advokaten varat i tio minuter och att ”den intagne använt mest av tiden att beklaga sig på anstaltens regler och att klaga på kriminalvårdens beslut.”

Kriminalvården medger att det som hänt var fel och att man gett anstalten i Ystad i uppdrag att ändra sina rutiner.