Sörmland

Svåra tider för sjuka att söka jobb

Efter nyår är det många, som på grund av dom nya sjukskrivingsreglerna, ska tillbaka in i arbetslivet igen. Men eftersom vi är inne i en lågkonjunktur och arbetslösheten ökar så kan det vara svårt att komma in på arbetsmarknaden, och det finns en oro att tvingas söka socialbidrag.

Arbetsförmedlingen ska tillsammans med Försäkringskassan hjälpa de som varit sjukskrivna ett halvår och längre tillbaka ut på arbetsmarknaden.

Det är en satsning som omfattar hela landet. Men samtidigt läggs alltfler varsel i den ekonomiska krisens spår och alltfler blir arbetslösa i takt med att lågkonjunkturen får fäste i landet.

– Det kanske är så att den har lite längre väg till ett jobb kommer att få det svårare, men har man en kompetens som en arbetsgivare söker, så behöver inte en längre sjukskrivning spela så stor roll, säger Bodil Ekström, chef på Arbetsförmedlingen i Eskilstuna.

Lars Karlsson, områdeschef på Försäkringskassan i Eskilstuna menar att det är viktigt att det samarbete som de båda myndigheterna inlett kommer att fortsätta.

– Med rätt stöd tror jag att det absolut är möjligt för en person att kunna få ett jobb även på den reguljära arbetsmarknaden, säger Lars Karlsson.

Micael Sternklint
micael.sternklint@sr.se