Demonstrationer mot tomteförbud

Hundratals Sarajevobor demonstrerade i dag mot beslutet att förbjuda tomten att besöka förskolor och daghem.

Förbudet som tagits kollektivt av en rad skolrektorer i staden motiveras med att Sarajevo domineras av muslimer och att tomten inte har med islam att göra.

Den demonstrerande samlingen av multireligiösa föräldrar protesterar mot beslutet och kräver tomten tillbaka och motiverar kravet med att tomten inte ens var förbjuden under kommunisttiden.