Begravningsavgiften kommer troligen att ändras

De stora skillnaderna i den närmast okända kyrkoavgiften i Småland och Blekinge kommer sannolikt att ändras. Stig Göran Fransson, centerpartist i stödgruppen i Växjö stift, uppger att det kommer framföras förslag på en förändring av kyrkoavgiften redan till kyrkomötet i höst.
Förslaget kommer i princip innebära att församlingarnas begravningsresurser slås ihop kommunvis. - Detta kommer innebära att alla församlingar i en kommun får samma begravningsavgift och även att resurserna kommer kunna utnyttjas bättre, säger, Stig Göran Fransson. Efter en undersökning av Sveriges Radio Kronoberg visade det sig att det kunde skilja upp till tusen kronor för en normalinkomsttagare i Småland och Blekinge, beroende på vilken församling denne tillhör. Storleken på begravningsavgiften beror på hur många medlemmar en församling har. I Annerstad, Lidhult, Torpa och Vrå församlingar, där det är långt mellan gårdarna, blir det få, som ska dela på utgifterna. Det gör att deras begravningsavgift blir 400 procent högre än i till exempel Älmhult. Avgiften används av svenska kyrkan för att betala medborgarnas jordfästning. Samtliga församlingars begravningsavgifter i Växjö stift finns stiftets hemsida. www.svenskakyrkan.se/kyrkokansliet/avgifter