Höga ozonhalter i Lund

Halterna för det marknära ozonet har varit höga i Lund de senaste månaderna. Vid ett flertal tillfälle har halterna i Lund överskridit EUs riktvärden.
- Det är oroväckande när halterna överstiger gränsvärdena, säger Bo Selmer, miljöingenjör vid miljökontoret i Lund. Det marknära ozonet bildas av solljus, kväveoxider och kolväten. Det marknära ozonet kan redan vid låga halter påverka växtligheten så man får skördebortfall. Höga halter av ozon kan irritera slemhinnor och lungor. Då rekommenderas astmatiker och känsliga personer att skydda sig genom att hålla sig inomhus och undvika ansträngande motion. Hittills har anser inte miljökontoret att halterna är så höga att allmänheten bör varnas, men halterna riskerar stiga om det blir varmare i sommar. - Det är väldigt viktig att regionalt arbeta för att halterna ska minska. I Lund genomför vi bland annat olika typer av tillsyn på företag med jämna mellanrum och så finns projekt för att få fler att cykla istället för att ta bilen, säger Bo Selmer.