Halland

Kyrkogårdar letar gravrättsinnehavare

Kyrkogårdsförvaltningar ägnar stor tid och kraft åt att leta efter gravrättsinnehavare via brev och annonser till gravar på kyrkogårdar runt om i Halland. Begravningslagen säger att en grav måste ha en gravrättsinnehavare. Annars kan den återanvändas för andra människor som behöver begravas.

Sven-Arne Olofsson är kyrkogårdschef i Falkenberg.

– Med nuvarande lagstiftning är det så för att gravplats ska vara aktiv måste det finnas någon som har hand om den. Tidigare var kraven inte så  starka som i dag. Begravningslagen är ganska tydlig på detta. Det är därför vi lägger så mycket arbete på att försöka nå gravrättsinnehavaren, säger Sven-Arne Olofsson.

Begravningslagen säger att en grav får upplåtas i minst 15 år och max 50 år. Om inget är bestämt har man rätten till en grav i 25 år.

Därefter försöker kyrkogårdsförvaltningen kontakta gravrättsinnehavaren för att höra om man vill förnya gravrätten.

Ett sätt att få kontakt med gravrättsinnehavaren är plaststickor på graven, där man också kan se om den har återtagits.

– Kyrkogårdsnämnden gör en bedömning i varje enskilt fall. Är det så att det inte är någon kulturhistoriskt intressant plats tar man helt enkelt bort stenen. Man kan också tänka sig att återanvända den, säger Sven-Arne Olofsson.

Låt säga att släkten kommer hit till kyrkogården och ser att graven återtagits, kan de förändra det på något sätt?

– Ja, det är helt okej. Det händer ju när vi tagit bort stenar. Vi har haft två fall där vi placerat tillbaka stenen och där anhöriga har fått förnya gravrätten. Det är en process som innefattar upp emot fem år innan graven är borta, säger Sven-Arne Olofsson.