Ny kristallstruktur hos kalcium upptäckt

Forskare vid Uppsala universitet har upptäckt en ovanlig kristallstruktur hos kalcium. Detta efter teoretiska beräkningar för vad som händer med kalciums struktur under högt tryck.

Det handlar alltså om en helt ny form av kalcium – som om vatten skulle kunna anta någon annan form än is, flytande och vattenånga.

Forskarna säger att deras teoretiska forskning kan förklara varför kalcium fungerar som supraledare vid höga tryck och i förlängningen visa vägen till nya lämpliga material för högtemperaturssupraledare.