Måndag - Apropå vaddå?

Årets sista Apropå det drar igång och vi vill höra dina första associationer. Ring 031-773 00 00 och var med och bestäm vilken riktning samtalen ska ta.

Med Christer Lundberg