Kyrkonämnd trotsar domkapitlet

Under söndagsförmiddagen håller kyrkoherde Bertil Franck i Getinge i dagens högmässogudstjänst.
Kyrkonämnden i Getinge-Rävinge har beslutat att låta kyrkoherden hålla gudstjänsten trots att domkapitlet i Göteborg tagit från honom hans prästbehörighet, domkapitlet uppmanade kyrkonämnden att kalla in en vikarie till gudstjänsten. Domkapitlet har inte beslutat vad nästa åtgärd blir sedan Bertil Franck hållit sin predikan idag.