Karolinska i studie om äggstockscancer

Ett 40-tal svenska kvinnor som drabbats av äggstockscancer deltar just nu i en studie där det undersöks vilken effekt det får om de behandlas med antikroppar som motverkar bildandet av de blodkärl en tumör behöver för att växa.

Totalt deltar 1500 kvinnor i studien i hela världen. De svenska kvinnor som deltar får vård på fem olika sjukhus, bland dem finns Karolinska universitetssjukhuset.

Knappt 800 svenska kvinnor får äggstockscancer varje år.