Växjö

Buller från Arabyskolan omprövas

Miljödomstolen låter Växjö kommun ompröva ett ärende om klagomål mot buller och ljudstörningar från takfläktarna på Arabyskolan.

Den klagande som bor i närheten av skolan har krävt att det monteras skydd på fläktarna för att minska bullret. Något som varken kommunen eller länsstyrelsen har ansett nödvändigt.

Miljödomstolen konstaterar att den senaste mätningen visserligen inte tydde på för högt buller men registrerade en hörbar tonkomponent som måste utredas vidare.

Nyheter Kronoberg

nyheter.kronoberg@sr.se