Färre asylsökande efter krav från kommunen

Migrationsverket kommer att minska antalet asylsökande vid anläggningen i Hova. Från och med i höst kommer 350 asylsökande att bo på anläggningen, istället för 400 i dag.
Minskningen görs efter krav från Gullspångs kommun, som tycker att det är olämpligt med så många flyktingar på en liten ort som Hova. Bland annat anser kommunen att trycket har blivit för hårt på vårdcentralen och socialtjänsten. Enligt Migrationsverket kommer de 50 flyktingarna att flytta från Hova till Boråstrakten i slutet av september.