Skogsägare i Blekinge tänker på miljön

Skogsägare i Småland och Blekinge bedriver ett allt mer miljövänligt skogsbruk och fler och fler satsar på att bli miljöcertifierade av skogskoncernen Södra.

Enligt Göran Örlander, skogsvårdschef på Södra skog, känner sig många skogsägare manade att satsa mer miljövänligt, eftersom kraven från konsumenterna blir högre.

– Våra kunder efterfrågar miljövänliga produkter, alltså de som köper den sågade varan, pappersmassan eller pappret vill att de kommer från ett skogsbruk som bedrivs på ett uthålligt sätt, säger Göran Örlander.

Bevara mångfald
Att ett skogbruk bedrivs på ett uthållligt sätt betyder att skogsägarna tar hand och röjer upp i sin skog ordentligt och att de inte uttnyttjar arbetskraft eller på något sätt kränker allmänheten.

Ett annat krav för att bli miljöcertifierad är att en del av marken måste sättas av för naturvårdshänsyn där syftet bland annat är att bevara den biologiska mångfalden.

Varje år ökar miljöcertifieringen bland Småland och Blekinges skogsägare. Av Södras medlemmar är 65 procent, det vill säga 7900 skogsägare, certifierade och bara i år har miljöområdet utökats med 24 000 hektar mark.

Regelbunda kontroller
Olika typer av kontroller genomförs regelbundet och uppfyller inte en skogsägare samtliga miljökrav så försvinner certifieringen.

– Det fungerar ungefär som en fotbollsmatch, vi ger först ett gult kort, en varning, om man inte fyller de normer vi har och sköts det inte då heller så får skogsägaren ett rött kort och får då inte var med i systemet, säger Göran Örlander.

Indragna miljöcertifikat är också något som blivit aktuellt i Östergötland och Västergötland. I Småland och Blekinge har alla skogsägare som en gång blivit certifierade också behållt det.

Fler intresserade
Miljöcertifieringen utgår från den internationella miljöstandarden PEFC och Södra Skog jobbar nu för att fler och fler ska bli intresserade av en miljöcertifiering.

– Det är viktigt för oss, det är ett sätt säkra att de produkter vi levererar ut till kunderna produceras på ett miljövänligt sätt, säger Göran Örlander.

Karolina Lek
karolina.lek@sr.se