Borlänge

Dålig arbetsmiljö på Åkershem

Borlänge kommun måste göra något åt arbetsmiljön på servicehuset Åkershem. Det menar Arbetsmiljöverket, som hotar med ett vite på en halv miljon kronor, om den inte förbättras.

Vårdbehovet på Åkershem är tungt och enligt Arbetsmiljöverket måste endera antalet boende minska eller de personella resurserna utökas.

Från servicehuset sida har man begärt medel för ytterligare sex årsarbetskrafter.