Hjortkvarn

Dålig arbetsmiljö på bruk

Företaget Gryts bruk i Hjortkvarn hotas av böter på 200 000 kronor på grund av brister i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket pekar på flera områden där företaget måste förbättra miljön för de anställda.

Enligt Arbetsmiljöverket så riskerar de anställda hörselskador på grund av den bullriga arbetsmiljön på företaget.

De anställda utsätts också för vibrationer av maskiner, och det kan leda till fysiska skador, enligt Arbetsmiljöverkets bedömning.

Under deras inspektion framkom även att arbetarna besväras av föroreningar i luften på sin arbetsplats. Besvär som tros komma från ett smörjmedel som används i produktionen.

Arbetsmiljöverket gör även bedömningen att företaget saknar kompetens om det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverket besökte företaget i augusti förra året och uppmärksammade då bristerna i arbetsmiljön och när inspektörerna återvände nu i höstas så fanns bristerna fortfarande kvar.

Företaget har nu fram till den 30 april på sig att rätta till bristerna.

Nils-Erik Bock är vd för Gryts bruk och han säger till SR Örebro att han inte instämmer i kritiken och han säger också att arbetsmiljön på företaget är bra…