Fler fall av fusk på universitetet

Ett nytt fall av misstänkt fusk har uppdagats vid Uppsala universitet. Två studenter vid Ekonomisk-historiska institutionen misstänks ha samarbetat vid en hemskrivning. Hittills har fyra fall av fusk anmälts i samband med tentamensperioden i början av juni.
Antalet fall av fusk vid landets universitet och högskolor har ökat de senaste åren, efter att ha varit på en ganska konstant nivå i några år. Vid Uppsala universitet fördubblades antalet anmälningar förra året jämfört med året innan och femton fall anmäldes. I år har man redan kommit upp i förra årets nivå, men det är också så att de flesta anmälningarna görs i samband med de stora tentaperioderna i januari och juni. Så man kan inte räkna med att det kommer att bli lika många till under resten av året. Av de 15 anmälda är det två studenter som stängts av och sju som fått varningar. Det senaste fallet gällde alltså två studenter som samarbetat vid en hemtenta som skulle var individuell. Annars är den vanligaste fuskmetoden plagiat, alltså att en student helt enkelt skrivit av eller kopierat en annan uppsats eller vetenskaplig artikel. Andra vanliga metoder är fusklappar eller otillåtna hjälpmedel, eller att studenten gått in och ändrat på sina provresultat.