Fagersta kommun vill slippa bygga om vattenverk

Fagersta kommun har ansökt om dispens hos livsmedelsverket för att slippa ombyggnationer av vattenverket i Ängelsberg för 200 000 kronor för att få ner fluoridhalterna.
Det kommunala dricksvattnet i Ängelsberg har för höga halter av fluorid, man ligger något över dom krav som EU satt upp och som skall gälla från slutet av året. Fluoriden kan orsaka fläckar på små barns tänder men är i övrigt helt ofarligt. På vattenverket i Ängelsberg finns sedan länge en kran med filtrerat vatten för Ängelsbergsbor som vill ha till barnen.