Saltupproret

Vägsaltet trafiksäkert enligt Vägverket

Vägsaltet fortsätter att reta upp bilister. Det pågår ett salt-uppror som över 20 000 personer har skrivit på hittills. Saltet förstör miljön och bilarna och den snömodd som bildas av saltet är förödande för trafiksäkerheten, tycker de som är med på upproret.

Vägverket känner till problemen med salt och har också dragit ner på saltandet. Från över 400 000 ton under tidigt 1990-tal till under hälften idag. Sven-Olof Andersson i Bureå utanför Skellefteå startade saltupproret redan för två år sen.

– Vägverket menar att saltet räddar liv men jag tror att det är precis tvärt om. Vägarna blir svåra att köra på, du får en smutsig, moddig snömodd och du kan också få en oförutsägbar halka. Trafikanterna tror att vägen är bar som en sommarväg men den kan alltså vara väldigt isbelagd.

Saltupproret vill att Vägverket sanda och ploga vintervägarna istället för att salta. Och att saltet är ett miljöproblem håller Vägverket med om. Saltet läcker ut i grundvattnet och träd som växer längs vägen kan skadas av saltet. Det pågår försök att hitta alternativ - man gör tester att blanda socker i saltet och dom resultat man hittills fått fram visar på fördelar både vad gäller miljön och rostangreppen på bilarna. Men då det gäller trafiksäkerheten så säger Jan Ölander, som jobbar med drift och underhåll på Vägverket att han inte förstår kritiken. Enligt Vägverket så är saltet, som smälter snön och isen, tvärtemot en förutsättning för att hålla vintervägarna trafiksäkra och framkomliga:

– Idag finns inte många alternativ till vägsaltet, det salt vi använder är ganska harmlöst för miljön dessutom, det är ett kostnadseffektivt att hålla framkomliga och säkra vägar. Sen kan jag förstå att som privat bilägare att det kan förekomma att det blir rostskador på bilar, men det är företrädesvis gamla bilar, nya bilar har ett bra rostskydd vill jag hävda. 

Att saltet är ett miljöproblem håller Vägverket med om. Saltet läcker ut i grundvattnet och träd som växer längs vägen kan skadas av saltet. Och det pågår försök att hitta alternativ - man gör tester att blanda socker i saltet och dom resultat man hittills fått fram visar på fördelar både vad gäller miljön och rostangreppen på bilarna. Men då det gäller trafiksäkerheten så säger Jan Ölander, som jobbar med drift och underhåll på Vägverket att han inte förstår kritiken. Enligt Vägverket så är saltet, som smälter snön och isen, tvärtemot en förutsättning för att hålla vintervägarna trafiksäkra och framkomliga.

Reportrar: Anna Burén och Agneta Johansson