Barnmisshandel döms olika

De svenska domstolarna gör väldigt olika bedömningar när det gäller fall av barnmisshandel. Straffen blir ofta alldeles för milda, anser riksåklagaren som nu har begärt att högsta domstolen ska pröva ett fall där en mamma misshandlade sin 9-årige son med en stekspade för att få honom att lyda.
Hon fick lägsta tänkbara straff 1 000 kronor i böter. Bodil Långberg som var huvudsekreterare i den statliga kommittén mot barnmisshandel har också uppfattningen att domstolarna tar för lätt på barnmisshandel. Kortare straff på grund av press – Vi har upptäckt att straffen är kortare när det gäller misshandel av barn. Det har ofta funnits ett argument av att föräldrarna varit pressade eller att det varit i uppfostrande syfte. – Det är väldigt lätt att identifiera sig med föräldern om man vet att man kan komma i pressade och svåra situationer och man komma ihåg hur man själv har känt sig. Fast det är inte aktuellt. – Barn måste ses samma respekt och individuella rätt som alla har som misshandlas. Bra med ett typiskt fall Bodil Långberg tycker att det är mycket tillfredsställande att högsta domstolen nu prövar ett typiskt fall av barnmisshandel, som inte hör till den allvarligaste sorten men där en förälder helt klart gått över gränsen. Pressade situationer – Jag tror alla föräldrar vet om att man kan komma i pressade situationer när det gäller barn. Och att barn verkligen kan testa en på olika sätt. Men det är ett vuxenansvar att inte slå, att hantera situationen på ett annat sätt. – Jag tror det får ett mycket stor betydelse att Högsta domstolen prövar ett fall av barnmisshandel. Då får man ett slags samhällsmarkering på att detta är allvarliga fall och ska också ses och behandlas allvarligt. Samverkan mellan myndigheter För några veckor sedan gick de förslag igenom i riksdagen som kommittén mot barnmisshandel la fram. Det gäller dels att olika myndigheter som polis, skola och socialtjänst nu tvingas samverka bättre när det gäller barn som utsätts för misshandel. Särskilt allvarligt när förälder slår Dessutom ska lagen skärpas så att det ses som särskilt allvarligt när en förälder misshandlar sitt barn, eftersom föräldern är den som barnet har att lita till för att få stöd och skydd. Det är också bra om högsta domstolens prövning nu leder till hårdare straff för barnmisshandel, tycker Bodil Långberg. Men hur kan egentligen hårdare straff stoppa våld mot barn? Kan vara förebyggande – Det är en väldigt svår fråga men förhoppningsvis är detta med hårdare straff en markering att man ska inte slå barn och att det kan verka förebyggande. – För barnens självkänsla är det viktigt att också tala om för barnen och på olika sätt visa att man får inte slå någon och man får inte heller slå barn
Gunilla Österlund