Skåne

Arbetsgivaravgiften sänks från årsskiftet

Den 1 januari genomför regeringen en generell sänkning av arbetsgivaravgiften med 1 procentenhet.
I Skåne län innebär detta 248 miljoner kronor i minskade skatter för kommunerna och 129 miljoner kronor för landstinget.

För företagen i länet innebär detta minskade kostnader på 926 miljoner kronor.

För Skånes största kommun Malmö minskar kostnaderna med drygt 60 miljoner kronor. Och i den minsta kommunen, Perstorp, blir minskningen drygt 1,3 miljoner.