Rättvik farligast i Dalarna

De som bor i Rättvik har dubbelt så stor risk, som de i Smedjebacken att råka ut för en skada, som kräver sjukhusvård. Det visar en undersökning, som Sveriges kommuner och landsting har gjort.

Det är stora variationer mellan landets kommuner, när det gäller antalet personer som vårdas på sjukhus efter en oavsiktlig skada.

I Dalarna hade Smedjebacken år 2006 det lägsta antalet svårt skadade, 10,5 per 1 000 invånare, därnäst följde Gagnef med 11,9.

Mest utsatta för skador var invånarna i Rättvik. Där var antalet skadade 20.5 per 1 000 invånare, alltså dubbelt så många som i Smedjebacken.

Älvdalen var också en olycksdrabbad kommun med 20,3 skadade.

Fallolyckor vanligast

Fallolyckor är den i särklass mest vanliga olyckan. Av de som vårdas på sjukhus för olyckor har två tredjedelar råkat ut för fall. Det här är olyckor som drabbar mest äldre personer i deras hemmiljö, och kvinnor är särskilt utsatta.

Minst 1 200 personer här i landet omkommer varje år i fallolyckor, det är cirka tre gånger så många som i trafiken.

Går att förebygga

Men fallolyckor går relativt enkelt att förebygga, bl a genom information till de äldre själva och deras anhöriga.

– Ändå hör vi sällan talas om långsiktiga och samordnade program för att minska antalet skadade och omkomna i sådana olyckor, säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M Johansson.

Mats Åkergården
mats.akergarden@sr.se