Alltfler tonåringar mister körkortet

På fyra år har antalet tonåringar som fått sina körkort indragna fördubblats. Vanligaste orsaken är att tonåringarna kör för fort. Näst vanligaste orsaken till de indragna körkorten är rattfylleri.
Att rattfyllerierna ökar beror troligen på att ungdomar generellt sett dricker mer alkohol. Varför fler ungdomar kör för fort har forskarna svårare att svara på, men en delförklaring kan vara att antalet tonåringar med körkort har minskat. Det leder till fler jämnåriga passagerare i samma bil, och grupptrycket leder i sin tur till högre hastigheter.