EMU-strategi görs upp innan höstens val

Statsminister Göran Persson tror att det finns stora möjligheter att redan innan höstens EMU-val komma överens om hur ekonomiska svängningar ska pareras om Sverige går med i valutaunionen.
Göran Persson tror på samarbete kring frågan både med LO och med delar av den politiska borgerligheten, främst kristdemokraterna och folkpartiet. Innan höstens EMU-val kommer socialdemokraterna att presentera en plan för hur regelverket för den ekonomiska politiken ska se ut om kronan byts mot euro.