Gävle

Den misstänkta dopningsförsäljaren släpptes

Under måndagen släpptes den dopningsåtalade gävlebon på fri fot sedan tingsrättsförhandlingarna avslutats. Enligt tingsrätten finns inte längre någon risk att mannen fortsätter begå brott. 51-åringen har erkänt att han sålt dopningspreparat för hundra tusen och läkemedel för en och en halv miljon kronor.

Åklagaren, Peter Olofsson hävdar att dopningen rört sig om ett betydligt högre belopp, omkring en miljon och han yrkade på en fängelsedom på 2-3 år för både mannen och hans sambo, som stått medåtalad.
Mannens försvarare tyckte inte att ett så långt fändelsestraff var motiverat medan kvinnans försvarare ansåg att samhällstjänst var en lämplig påföljd för henne.

Den 16 januari meddelar Gävle tingsrätt dom.