Kortare väntetider på länets sjukhus

Väntetiderna på länets sjukhus minskar. Bland annat har antalet patienter som fått vänta i mer än ett år på behandling blivit färre.
Från 1 800 för två år sedan till 700 i år, enligt en rapport från landstinget. Enligt Anna-Lena Sörensson, socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, beror de minskade väntetiderna på olika åtgärder som klinikerna vidtagit. Exempelvis har patienter som väntat länge erbjudits ett besök. Moderaten Marie Morell, som är andre vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, tycker att det är bra att väntetiderna har minskat för de som stått i kö länge för behandling, men hon anser ändå att det är alltför många som får vänta för lång tid.