Västsverige vill bli centrum för biogas

Jakten på ekologiskt hållbara energikällor fortsätter. Biogas är ett alternativ som får mer och mer uppmärksamhet. I Västsverige är man i färd med att bygga upp ett samarbete med målsättningen att bli världsledande på biogasteknik.

– Det är ju flera områden som berörs här. Det är avfall, energi, gas, fordonsindustri, forskning. Vi ser även nya marknader som sjöfart och tåg som inte är elektrifierade skulle kunna drivas på biogas, säger Bernt Svensén, projektledare för Biogas Väst.

Biogas Väst är namnet på det projekt där Västra Götalandsregionen tillsammans med en lång rad företag och kommuner i Västsverige tar ett helhetsgrepp på biogas. Arbetet inleddes 2001 och nu är målet att bilda ett samarbete som ska bli världsledande på biogasteknik och system.

– I Västsverige finns mycket av den här kompetens idag. Vi har fordonsindustrin, energi- och avfallsbolag som kan det här med att hantera avfall, och vi har forskning och utveckling på Chalmers, säger Bernt Svensén.

Biogas har många fördelar. Dels håller man nere oljeförbrukningen, dels minskar utsläppen av växthusgaser från gödsel och sopor när gasen tas tillvara. Och biogas skulle faktiskt kunna täcka en stor del av energibehovet hos transportsektorn.

Och intresset tycks öka för den här typen av lösningar, både i Sverige och utomlands. Biogas Väst är redan på god väg att etablera sig internationellt som ett kompetenscentrum.

– Det finns förfrågningar bland annat från North Carolina i USA där man har tusentals svinfarmar och stora problem med det gödsel som blir. Och från Sicilien i Italien där man har stora mängder avfall.

Benedikta Cavallin, Göteborg
benedikta.cavallin@sr.se