Svenska Kyrkan

Pastoraten blir färre

Antalet församlingar och pastorat ska bli färre i Kronobergs län från och med 1 jaunari 2010.

Nio av länets församlingar ska slås ihop till tre och tio av pastoraten ska bli fyra.

Annika Stacke är kyrkoherde i Aneboda pastorat, som i och med sammanslagningarna kommer att uppgå i Öjaby pastorat.

Då slås också de tre församlingarna Aneboda, Asa och Berg ihop till en enda. Men även om det finns negativa inslag är hon framför allt positiv till förändringen, som hon menar är helt i linje med samhällets övriga utveckling.

Anledningen till sammanslagningarna är framför allt ekonomiska. Många församlingar är för små för att klara sig och en del samarbetar redan.

På en del ställen saknas också politiker som kan väljas in i kyrkans förtroenderåd. I hela landet kommer antalet församlingar att minska med över 300 stycken.

Annika Stacke ser de största fördelarna med sammanslagningarna i att många mindre församlingar slipper fastighetsfrågor å övergripande administration.

Men även om mycket kommer att göras om tror hon inte att församlingsborna kommer att märka några större skillnader. Och att gudstjänsterna kan bli färre ser hon inte som något negativt.