TV-året 2008

I en tid när mediet är pressat av vikande reklamintäkter, ökad konkurrens från andra medier och nedladdning av tv-serier, så var det ändå ett år när tv-mediet bevisade sin genomslagskraft. Det hävdar Roger Wilson i sin årssammanfattning av tv-året 2008.