OK med lagbrott vid katastrof

Översvämningarna i Dalsland i höstas och elavbrotten här i väst gör nu att kommunerna kan få rätt att bryta mot kommunallagen:
igår tillsatte regeringen en utredare , som ska se om det går att ge en chans åt kommuner och landsting att ta verkligt snabba krafttag vid akutlägen .När det brinner nånstans så ska till exempel räddningsledaren kunna ta befälet utan att bry sig så mycket om vad lagen egentligen säger. Vid strömavbrotten och översvämningarna har kommuner och landsting kommit i knipa ibland - lagen har varit i vägen när läget är akut. Exempelvis kan det gälla att sätta kommunallagen ur spel i vissa fall - den talar ju om att kommunen inte kan ge ekonomiskt stöd till enskilda, vi ska alla behandlas lika. Och nu talar regeringen uttryckligen om att det kan bli tal om att göra undantag. Riksdagsledamoten Christel Anderberg, moderat från Dalarna har nu ett halvår på sig att komma med förslag