Svårare för adopterade barn att få jobb

Adopterade barn har svårare att komma in på arbetsmarknaden och får i större utsträckning socialbidrag jämfört med andra barn i samma socialgrupp. Det visar en studie av 6 000 internationellt adopterade barn, säger barnpsykiater Frank Lindblad, en av forskarna bakom studien.
Studien visar att adopterade barn jämfört med medelsvensken är just medelsvensk. Men jämförs barnen med barn ur samma socialgrupp med motsvarande förutsättningar blir bilden en annan. Då visar det sig att adopterade barn, har svårt att komma in på arbetsmarknaden och löper en fördubblad risk att leva på socialbidrag och inte bli självförsörjande, säger barnpsykiatern Frank Lindblad, en av forskarna bakom studien. Barn födda mellan 68-75 Undersökning har följt 6 000 barn födda mellan 1968 och 1975. – Jag tror på basis av många enskilda beskrivningar vi har hört att det är en faktor som är betydelsefull, säger Frank Lindblad, och därför en viktig signal till samhället. Vad kan man göra åt det? – Arbeta med rasism som en viktig fråga i Sverige idag, säger Lindblad. Den här studien är en fortsättning på en ännu större studie som presenterades förra året. Där konstaterades att adopterade barn från andra länder löpte mycket större risk att få psykiska problem, ta livet av sig, hamna i drogmissbruk eller kriminalitet. Samma risk som invandrarbarn I den här studien hade adopterade barn och invandrade barn ungefär samma riskprofil. Barnpsykiatern Frank Lindblad säger att studierna är viktiga, eftersom de visar vilket stöd av samhället de adopterade behöver. – Den visar på specifika problem som finns och som vi måste arbeta vidare med, säger Frank Lindblad. Jag tror alltid att det är viktigt att vara tydlig och se sanningen i vitögat. Vad kan man göra åt problemen? – Är det så att många ungdomar upplevt ett rasistiskt bemötande när de sökt jobb, är det en viktig fråga som måste leda till åtgärder, avslutar Frank Lindblad, en av forskarna i studien om adopterade barn.
Mari Forssblad