Vårdnadsfall överklagat till högsta domstolen

En sexårig pojke vars båda föräldrar dömts till livstids fängelse bör få sina fosterföräldrar som permanenta vårdnadshavare. Det anser socialnämnden i Kalmar.

Socialnämnden, som redan fått avslag för sin begäran i tingsrätt och hovrätt, tar nu ärendet till högsta domstolen, skriver Östra Småland.

Socialnämnden menar att pojken uppfattar fosterföräldrarna som sin egentliga föräldrar eftersom han vårdats och fostrats av dem sedan han föddes.