Institutionsbarn ska få komma till tals

Barn som vårdas på institution ska få större chans att komma till tals om sin egen situation. I ett projekt tillsammans med länsstyrelsen i Skåne, ska Barnombudsmannen (BO) ta rätt på hur barnen själva upplever sina möjligheter att diskutera de beslut som myndigheter och vårdpersonal tar.
I Skåne finns idag drygt 270 barn mellan 12 och 18 år som är placerade på drygt 30 olika hem för vård eller boende, och alltså aktuella i projektet. Eftersom de är just omyndiga personer ingår alltid en viss del av tvång i en placering, men nu ska man alltså bli bättre på att lyssna till barnen. - Det är inte alltid så att barn får komma till tals. Vi har ärenden där det varit missförhållanden på hem och där barn berättat i efterhand att de inte fått komma till tals eller haft någon att prata med om problemet, säger Ingrid Andersson som är en av Länsstyrelsens socialkonsulenter som bland annat har till uppgift att kontrollera hur de olika institutionerna sköter sig. Enkätundersökning På Barnombudsmannes initiativ ska alla institutionsplacerade barn få chansen att svara på en enkät om sin situation. Det ska få komma till tals bland annat när det gäller omhändertagande, planering av vård och vistelsen på institutionen. Enkätundersökningen är planerad att genomföras till hösten. Genom undersökningen hoppas man bland annat få ett underlag där man kan se om det finns skillnad mellan hur pojkar och flickor upplever sin situation, om det skiljer beroende på vilken etniska bakgrund man har eller vilken ålder man är i, Inget tvång Ingen tvingas att vara med - utan undersökningen som genomförs till hösten om allt går som planerat - bygger helt på frivillighet. Och även de som ARBETAR på institutionerna ska få chansen att medverka. Barn som vårdas på institution ska få större chans att komma till tals om sin egen situation. - Vi hoppas att det bidrar till ökat interesse både hos socialen när de placerar ungdomar för att bättre kunna välja rätt institution. Vi hoppas också att ökar institutionernas möjligheter att ha med ungdomarna i den dagliga verksamheten. Vi tycker att den ska genomsyras av delaktighet från ungdomarnas sida, säger Ingrid Andersson.