Nödsändare god hjälp för polis och personal

Sedan några år bär mellan 10 och 15 personer i länet nödsändare, som gör att polisen kan lokalisera den som gått vilse. Och polisen har haft stor nytta av sändarna.
Det är framför allt senildementa personer som förses med sändaren. Den fungerar i grova drag på så sätt att polisen ringer upp en central i Stockholm som aktiverar sändaren via minicallnätet. Därefter kan polisen spåra sändarens signaler både från helikopter och från marken. Så här långt har polisen haft stor nytta av sändaren och lyckats hitta många försvunna personer. -Den sparar resurser åt oss, och ger såväl personal som anhöriga större trygghet, säger Sten Blomberg på polisens hundenhet i länet till nyheterna. Och Kerstin Oksanen på Solglimtens dagverksamhet för dementa i Taberg håller med. -Det är ett fantastiskt hjälpmedel när den som tappar bort sig inte själv kan redogöra varifrån han eller hon kommer, och det är en stor trygghet för oss, säger hon.