Kritik mot förslag om färre MAS-sköterskor

Nu kommer mer kritik mot förslaget att kommundelarna i Borås kan bli av med sin MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, i äldreomsorgen.
Förslaget innebär att tre MAS-sköterskor istället för nio ska dela på ansvaret för samtliga kommundelar i Borås. En effektivare organisation, med mer renodlade arbetsuppgifter och klarare roller, det är målet med tre ansvariga sjuksköterskor istället för nio, enligt förslaget från kommunledningen i Borås. Men kritiken kommer nu inifrån verksamheten. Birgitta Brunnemyr i Dalsjöfors å hennes MAS-kollegor befarar sämre möjligheter till uppföljning och diskussion.