Oväntad effekt av global uppvärmning

Den globala uppvärmningen orsakar inte bara klimatförändringar, utan kan också ge helt oväntade konsekvenser. Nya studier visar att värmen ger näringsfattigare sjöar i tropikerna.
Det näringsfyllda bottenvattnet i djupa sjöar är också i tropikerna kallare än ytvattnet, precis som här när vi hoppar i på djupt vatten och hamnar i otäckt kallt vatten. Ju mer värme som tillförs ytvattnet, desto större blir skillnaden mellan kallt och varmt i sjön. Då trycks kallvattenskiktet djupare ner och det blir svårare att få till stånd en blandning av vattenmassorna så att näringen kommer hela sjön till godo. Det behövs vind, fysisk omblandning och stormar för att lösa upp skiktet, allt kraftigare ju starkare skiktningen är. Utan detta blir ytvattnet allt magrare på näringsämnen, och därmed allt sämre som hem och tillväxtplats för fisk och andra djur. Detta rapporterar kanadensiska forskare, som bedrivit fältstudier i Tanganyikasjön väster om Tanzania i östafrika, i senaste numret av tidskriften Science.