Ökat våld inom psykiatrin

Antalet anmälningar om hot och våld har ökat mycket kraftigt inom psykiatrin i Växjö.
Hittills i år har närmare 100 anmälningar registrerats. Och det är betydligt fler än under hela förra året, då 77 anmälningar om hot och våld gjordes. Det är framför allt personal inom demensvården som gör anmälningarna. Men även akutmotagningen står för en stor del av dom anmälningar som kommit in i år. Den främsta förklaringen till ökningen är att ett nytt anmälningssystem nu används på ett effektivare sätt, enligt sjukhusdirektören Talis Vasko. Men han ser också en koppling till utvecklingen i det övriga samhället. - Det är mer knivar och mer missbrukare som använder droger som inte fanns tidigare och fler oväntade beteenden, säger han till Sveriges Radio Kronoberg.