Misstänkta lamm friska

Den lammbesättning på mellersta Gotland som testats för sjukdomen brucellos har visat sig vara fri från smitta.

– Testen är mycket känsliga eftersom det är bättre att få falska positiva än falska negativa provsvar, säger länsveterinär Torsten Jacobsson, efter att ha fått provsvaren från Statens veterinärmedicinska anstalt.

Jordbruksverket beslutade att blodprov skulle tas på tio tackor, efter det att en tacka från samma besättning testats positiv för brucellos i ett prov.

Ett verkligt utbrott av sjukdomen hade varit unikt, eftersom brucellos anses utrotad i Sverige sedan 1957. Sjukdomen går också under namnet undulantfeber.

Sjukdomen sprids av bakterier och infektionen leder vanligen till en sen abort hos djuret. Många olika djur kan drabbas. Handjur får ofta testikelinfektioner. Drabbade hästar kan få bölder och ledinfektioner. För svin leder sjukdomen till hög dödlighet för smågrisar, hälta och bakdelsförlamningar.

Brucellos kan också smitta till människor, och kallas då Maltafeber.