Många barn saknar försäkring

Nu under sommarlovet riskerar många barn att stå helt utan försäkringsskydd. I flera kommuner är barnen bara försäkrade under tiden de är i skolan eller på dagis, och så många som tre av tio barn saknar en privat barnförsäkring som täcker upp under fritiden.
Kent Björkqvist är pappa till John, 4 år, och Tuva, 1 år. Inget av hans barn har försäkring i dag. – Vi borde nog ta en försäkring men vi har liksom inte kommit till skott, säger Kent Björkqvist. Varför tror du att ni borde försäkra barnen? – Jag tror inte att de har något fullgott skydd om det händer olyckor på väg till och från dagis, eller på dagis, och i övrigt. Men det är väl så att vi i Sverige inte är så vana vid att själva ta ansvar för försäkringar och sådant där, säger Kent Björkqvist. Kent Björkqvists barn är inte ensamma om att sakna försäkring. Enligt en uppskattning från Konsumenternas försäkringsbyrå står tre av tio förskolebarn utan privat barnförsäkring. Och drabbas de av en olycka eller blir svårt sjuka riskerar de att få klara sig på väldigt lite pengar. Låg ersättning – Risken är att de hamnar i en situation där man bara får ersättning från socialförsäkringen. Och den ersättningen är väldigt låg, säger Kicki Westerståhl, försäkringsrådgivare på Konsumenternas försäkringsbyrå. Om ditt barn skadas eller blir så sjukt att du måste vara hemma och vårda barnet länge utgår vårdbidrag på drygt 95 000 kronor per år fram tills barnet är 19 år. Och den som i barndomen skadas svårt eller får en allvarlig sjukdom, och på grund av det aldrig kommer ut i arbetslivet, får så kallad sjukersättning eller aktivitetsersättning på upp till dryga 90 000 kronor per år, alltså betydligt lägre än en genomsnittlig årslön. Bra med privat försäkring Med en privat barnförsäkring kan man få ut bättre ersättning, både om föräldrarna måste vara hemma och vårda barnet och om barnet i framtiden inte kan försörja sig helt på egen hand. Vissa kommuner försäkrar numera barnen dygnet runt. Men i 55 kommuner är barnen fortfarande försäkrade bara under tiden de är i skolan eller på dagis. Dessutom ger kommunens försäkring aldrig ersättning för svåra sjukdomar, utan bara om barnet råkar ut för en olycka. – Vi vet att barn oftare blir invalidiserade på grund av sjukdom än på grund av olycksfall. Därför är det här sjukmomentet viktigt att lägga till, säger Kicki Westerståhl.
Eva Odefalk