Kristianstad

Långa köer för att få kontaktpersoner

Idag står cirka 20 barn i kö för att få en kontaktperson eller kontaktfamilj utsedd av socialförvaltningen i Kristianstad.
Trots att en intensifierad rekryteringskampanj gett ett ökat intresse för att bli kontaktperson eller kontaktfamilj är kön fortfarande lång.

Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj innebär i stort sett att man blir ett extra vuxet stöd till barnet. En kontaktperson umgås lite mer avspänt där man till exempel fikar eller hittar på någon annan aktivitet då och då, medan en kontaktfamilj ska ha en lite djupare kontakt där familjeaktiviteter och övernattningar kan ingå. 

När det gäller barn som ska placeras i familjehem, innebär det en permanent placering, där dock kontakten med barnets familj och nätverk är viktigt att bibehålla. 

För att få ner kön har den halvtidstjänst som Jessica Mårtensson innehar, och som är vikt åt att jobba med rekrytering av kontaktpersoner och kontaktfamiljer, nyligen beslutats övergå till en heltidstjänst. 

En del av jobbet är att övertyga allmänheten om att det är vanligt folk man ha.