Olja pumpas upp som planerat

SIMRISHAMN. Hela helgen har man arbetat med att pumpa upp olja från det förlista kinesiska fartyget Fu Shan Hai utanför Sydskånes kust.
Hittills har det danska företag som sköter saneringen fått upp cirka 150 kubikmeter olja och arbetet fortskrider enligt planerna. För närvarande har man dock lite problem med vindarna, som förutspås öka de närmaste dagarna.