ÅRJÄNG

Sparkrav på Årjängs socialnämnd

Socialnämnden i Årjängs kommun får nu dra ned sin budget för 2009 med fyra miljoner kronor efter den felräkningsmiss på drygt åtta miljoner kronor som gjorts.

Kommunfullmäktige har beslutat att fyra miljoner ska tas av det budgeterade överskott som var planerat. Socialnämden ska få revisorshjälp och fyra miljoner för att hantera den uppkomna situationen tills nämnden kommit fram till vilka neddragningar som ska göras, säger kommunalrådet Katarina Johannesson.