Borlänge

Bättre hänsyn till personalen krävs

Kommunals skyddsombud begär förbättringar i arbetsmiljön vid sjukhemmet Hällsjöhemmet i Borlänge. Ombudet vill bland annat att arbetsgivaren i samband med schemaläggning tar hänsyn till personalens möjligheter att kombinera arbetsliv och familjeliv. Delade turer och långa arbetspass ökar risken för utmattning, hävdar skyddsombudet.