Kommunen förlorar miljoner

Gotlands kommun får in 39 miljoner kronor mindre i skatteintäkter nästa år än tidigare beräknat. Det förutspås i en ny prognos från Sveriges kommuner och landsting.

Det är den ekonomiska krisen som leder till minskat skatteunderlag.

– Och vi tappar 81 miljoner 2010, och 107 miljoner 2011, säger kommunalrådet Lars Thomsson (C).

Som en jämförelse kan nämnas att kultur- och fritidsnämnden har cirka 100 miljoner i budget varje år.

– Men man måste komma ihåg att det är en prognos, och samtidigt har väl ett prognosläge varit mer osäkert, säger Lars Thomsson.

Efter helgerna möts politikerna i kommunledningen för att diskutera det ekonomiska läget.