Borås

Kritiserad skola bättrade sig

Ljud & Bildskolan i Borås, som för ett år sedan kritiserades av Skolinspektionen för man inte alltid gav stöd till elever som behövde det, har åtgärdat bristerna och åter godkänts av Skolinspektionen.

Lärarna har fortbildats, skolledningen avsatt resurser och kontakter med föräldrar och vårdnadshavare har utvecklats, uppger Ljud & Bildskolan i Borås.

Därmed har skolan fortsatt rätt till bidrag från elevernas hemkommuner.