Simrishamn

Rätt att strandskydda Tommarpsån

Regeringen begick inga fel i beslutet att fastställa nya gränser för strandskyddet kring Tommarpsån i Simrishamns kommun.
Det slår nu Regeringsrätten fast i en dom.

Efter nästan fyra år har regeringsrätten meddelat dom. Ärendet gäller en överklagan av förordnande av strandskydd vid Tommarpsån, ute vid Tobisvik alldeles i utkanten av Simrishamn, fastigheten Simrishamn 2:8 eller Åkessons äng som många kallar den.  

Domen säger att regeringen, alltså miljödepartementet, inte gjorde något fel när de beslutade att strandskyddet skulle gälla.  

Men under de år som gått så har turerna varit många. Simrishamns kommun har sökt om dispens från strandskyddet hos länsstyrelsen. Det har varit protester och namninsamling och så har kommunen fått dispensen och ändrat detaljplanen för området och detaljplanen har vunnit laga kraft. Och det hände redan 2006.  

Så domen har ingen som helst praktisk betydelse för marken eller dess ägare Simrishamnsprofilen - före detta chefen för byggnadskontoret, före detta tekniska nämndens ordförande, numera kommunstyrelseledamoten, Christer Vigren och hans fru, och deras planer på att använda marken för att bygga uthyrningsstugor.