Giftig mark saneras

Två kommuner i länet med mycket förorenade tomter kan i höst få statligt stöd för sanering av giftig industrimark.
Först ut att söka statliga pengar till sanering av förorenade tomter är Skellefteå och Robertsfors kommuner. Ansökningarna kommer att skickas in efter sommaren och Erik Olausson vid Länsstyrelsen har stora förhoppningar att just dessa ansökningar ska behandlas positivt av Naturvårdsverket. För Skellefteås del gäller det Scharins industriområde och saneringen av området beräknas kosta omkring 50 miljoner. I Robertsfors gäller det en nedlagd träimpregnerings anläggning där priset för saneringen är satt till 73 miljoner kronor. Om Naturvårdsverket godkänner ansökningarna betalar staten minst 90 procent av saneringskostnaden. Objekten som är först ut att söka statliga medel till sanering finns med på Länsstyrelsens 10 i topp lista över starkt förorenade områden i länet.