Mariestadsarbetare delar på 113 000 för fel löner

Pappersbruket Metsä Tissue i Mariestad betalar ut 113 000 kronor till sina anställda för felaktigt utbetalda löner. Det står klart sedan förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare avslutats.
Det är 79 av de cirka 400 anställda på Metsä Tissue i Mariestad, som får dela på 113 000 kronor. Pengarna skulle egentligen ha betalats ut som löner under åren 1998 till 2001, men blev inte utbetalda. Skälet var att facket och arbetsgivaren hade olika tolkningar av det centrala löneavtalet. Hittills har 54 pappersbruk fått betala ut löner retroaktivt. Redan i höstas blev det klart att fackförbundet Pappers tolkning av det centrala avtalet är den rätta. Ett antal fabriker har fått betala skadestånd. Metsä Tissue i Mariestad har fått punga ut med 100 000 kronor i skadestånd till den lokala fackklubben.