Färre arbetsplatsolyckor i länet

Antalet arbetsplatsolyckor har minskat under det gångna året. Bara i Östergötland handlar det om en minskning med över 100 olyckor.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg tror att minskningen beror på medias bevakning. Men arbetsgivarna jobbar också mer systematiskt med frågan.

- Att vi pratar om det har en ganska kort tid som det verkar, man måste jobba mer systematiskt.

Hur ska man jobba då?
- Det handlar ofta om att man i det lokala bygglaget gör en riskbedömning på företaget och regelbundet tar upp den till diskussion, säger Sjöberg.

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket så minskar antalet arbetsplatsolyckor i hela landet. Mellan 1 januari och sista november 2007 inträffade drygt 29 000 olyckor på arbetsplatser runt om i landet.

Under samma period 2008 är siffran lägre, knappt 27 500 olyckor. Det motsvarar en minskning på 6 procent i hela landet.

I Östergötland har arbetsplatsolyckorna minskat med 8 procent det senaste året, från 1300 2007 till drygt 1190 olyckor i år.

Mikael Sjöberg har sin uppfattning klar om vad som är Arbetsmiljöverkets uppgift i framtiden:

- Vi ska vara ett väldigt skarpt kontrollorgan ute på arbetsplatserna men vi ska också vara en väldigt bra samarbetspart mot de centrala och regionala parterna.

Maria Edlund
maria.edlund@sr.se